دانسته های حقوقی

حقوق مدني:
1)
حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين.................................... ..............دكتر سيد حسين صفايي
2)
حقوق مدني(2) اموال و مالكيت...................................... ......................دكتر ناصر كاتوزيان
3)
حقوق مدني(3) اعمال حقوقي........................................ ...................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي

منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي........................................ ....................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان
5)
حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.................................... .....................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
6)
حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان
7)
حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث............................................ ..........دكتر ناصر كاتوزيان
8)
قانون مدني در نظم حقوق كنوني........................................ .................دكتر ناصر كاتوزيان
9)
قانون مدني و قانون مسئوليت مدني

حقوق تجارت:

10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................. ...............دكتر اسكيني-دكتر عرفاني
11)
قانون تجارت
12)
قانون تصفيه امور ورشكستگي
13)
قانون صدور چك

آيين دادرسي مدني:

14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني.................................. ..........دكتر سيد محسن محمدزاده افشار
15)
كتاب هاي دكتر شمس
16)
قانون آئين دادرسي جديد
17)
قانون اجراي احكام مدني

متون فقه:
18)
لمعه دمشقيه( متون 1 و 2.دكتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري
19)
خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني.......................................... ................رضا شكري نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است
.

: مرتبه
[ چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:2 ] [ عزمیان ]
درباره وبلاگ
آرشيو مطالب